Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu sprzętu AGD.

 

 

drukuj

Grupa Elemental Holding

Elemental Holding SA jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i rafinerii. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu oraz szerokiej sieci punktów skupu zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w  Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu.

Holding specjalizuje się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych oraz metali szlachetnych głównie pochodzących z układów elektronicznych i zużytych katalizatorów. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: Syntom SA, Tesla Recycling, Terra Recycling, EMP Recycling, Metal Holding, Evciler Kimya, PGM Group, Kat-Metal, AWT Recycling oraz Platinium MM.

  • Syntom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – domeną spółki jest recykling metali nieżelaznych. Firma zapewnia również kompleksowe rozwiązania związane ze skupem, transportem oraz obrotem surowcami wtórnymi stali i metali nieżelaznych. Syntom posiada rozbudowane zaplecze logistyczne w postaci kilkudziesięciu samochodów załadowczych, kilkuset kontenerów oraz kilkudziesięciu punktów skupu na terenie całego kraju oraz na terytorium Niemiec i w Czechach . Więcej informacji: www.syntom.pl
  • Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – jest liderem polskiego rynku recyklingu układów scalonych i drukowanych oraz elektrośmieci. Kompleksowy zakres usług świadczony przez Tesla Recykling obejmuje ważenie, załadunek, transport oraz odzysk – w tym recykling – odpadów pochodzących z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz metali żelaznych i nieżelaznych. Więcej informacji: www.teslarecycling.pl
  • Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego. Za pośrednictwem firmy większość odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddawana jest odzyskowi i wraca na rynek w postaci surowców wtórnych, co znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Więcej informacji: www.terrarecycling.com
  • EMP Recycling - lider litewskiego rynku przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektroniczneych oraz katalizatorów samochodowych. Posiada zakład przetwarzania lodówek, linie produkucyjne do przetwarzania katalizatarów, kabli i zużytej elektroniki oraz laboratorium analiiz próbek. Więcej informacji: www.emp.lt
  • Metal Holding - to spółka specjalizująca się w handlu metalami nieżelaznymi i żelaznymi. Spółka dysponuje trzema placami złomowymi, wyposażonymi w infrastrukturę umożliwiającą niezależną obsługę transportową (wagi, ładowarki, kontenery). Synergia Metal Holding ze spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów.
  • Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade Limited Company działa w sektorze metali szlachetnych. Podstawowym obszarem działalności firmy jest zbieranie, demontaż i pośrednictwo w recyclingu urządzeń elektronicznych/elektrycznych (elektroodpady) i  katalizatorów nie tylko w Turcji, ale także w Europie, szczególnie w Niemczech, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i krajach sąsiadujących. Więcej informacji: www.evcilerkimya.com
  • PGM Group - polska spółka zajmująca się recyklingiem zużytych katalizatorów samochodowych. www.pgmg.eu
  • Kat-Metal - ta działająca na rynku od 2011 roku jest obecnie liderem fińskiego rynku recyclingu elektroniki, katalizatorów samochodowych i akumulatorów. W sposób odpowiedzialny, zgodny z najwyższymi standardami i bezpieczny realizuje zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów. Współpracuje z podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w skup i zbiórkę odpadów, a także kompleksowo obsługuje sektor przemysłowy. Jest członkiem lokalnych organizacji recyclingu, obrotu złomem i demontażu samochodów, aktywnie wspiera i realizuje koncepcję tzw. urban mining (górnictwo miejskie), czyli odzysku materiałów z nieużywanej infrastruktury i sprzętu. Więcej informacji: www.katmetal.fi/
  • AWT Recycling - działa na rynku brytyjskim od 2009 roku. W oparciu o innowacyjne narzędzia IT i modele zakupowe prowadzi zbiórkę, transport i przetwarzanie zużytych katalizatorów samochodowych. Więcej informacji: http://www.allwastetrading.com
  • Platinium MM - polska spółka specjalizująca się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych oraz filtrów DPF, a także innych odpadów zawierających metale szlachetne. Więcej informacji: http://www.platinummm.pl

W 2016 roku Grupa wypracowała 50,76 mln zł zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 1 009,71 mln zł.

Od lipca 2012 roku do grudnia 2013 roku, akcje Elemental Holding SA notowane były na rynku NewConnect w Warszawie.

18 grudnia 2013 roku, Grupa przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

O firmie

Terra Recycling – wchodząca w skład grupy kapitałowej Elemental Holding – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego.

Dowiedz się więcej

Usługi "TERRA RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. zostały nagrodzone tytułem

Najlepsi 2017

za znakomite opinie od Klientów.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Problem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dotyczy nas wszystkich, zarówno producentów, jak i użytkowników.

Prawo nakłada na obie grupy szczególne obowiązki, by jak najlepiej chronić przyrodę.

Dowiedz się więcej. 

 

 

Wspieramy ogólnopolski program edukacyjny dla placówek oświatowych

 

 

 

 

Zlecenie odbioru odpadów

Zapraszamy do złożenia zlecenia odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem

FORMULARZA WWW

 

Zlecenie odbioru odpadów możecie również Państwo złożyć za pomocą:

poczty elektronicznej 

telefonicznie
tel.: +48 22 379 74 31

Przy naszej siedzibie znajduje się całodobowy, samoobsługowy punkt, gdzie możecie Państwo zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Współpracujemy: