Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu sprzętu AGD.

 

 

drukuj

Oferta

Firma TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  zapewnia kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zbierania, transportu oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.

Posiadając wymagane w tego typu działalności zezwolenia zapewniamy postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodne z obowiązującym prawem. Dysponujemy zasobami ludzkimi i środkami materialnymi, niezbędnymi do przyjęcia każdej ilości zużytego sprzętu. Dzięki własnej, ogólnopolskiej sieci zbierania, nowoczesnej technologii oraz starannemu doborowi partnerów zajmujących się odzyskiem, gwarantujemy Naszym Klientom osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki, odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Naszym Klientom oferujemy:

 • szybki i terminowy odbiór zużytego sprzętu z dowolnego miejsca w kraju,
 • ważenie zużytego sprzętu w miejscu odbioru wagą elektroniczną,
 • własny załadunek,
 • transport,
 • przetwarzanie odpadów elektrycznych i elektronicznych,
 • osiągnięcie wymaganych poziomów zbiórki,
 • pomoc w osiągnięciu wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu.
 • specjalistyczne kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu,
 • fachowe doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami elektrycznymi i elektronicznymi,
 • dogodne warunki finansowe,
 • długoterminową i korzystną współpracę.

 

Za odebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawiamy Karty Przekazania Odpadów zgodnie ze wzorami formularzy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30 poz. 213). Na wyraźne życzenie Klienta wystawiamy również protokoły techniczne odbioru oraz certyfikaty unieszkodliwienia.

Gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność danych znajdujących się na nośnikach magnetycznych i optycznych. Zapewniamy również profesjonalne niszczenie nośników danych, w tym dysków twardych HDD zawierających dane osobowe, firmowe, finansowe, autorskie itp.

O firmie

Terra Recycling – wchodząca w skład grupy kapitałowej Elemental Holding – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego.

Dowiedz się więcej

Usługi "TERRA RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. zostały nagrodzone tytułem

Najlepsi 2017

za znakomite opinie od Klientów.

 

Kontakt

 

TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 22 379 74 31
fax: +48 22 379 74 96

NIP: 773-243-93-77
REGON: 100760305
GIOS: E0011628ZP

Kontakt w sprawach handlowych
e-mail: 

Kontakt w pozostałych sprawach
e-mail:

Biuro czynne w godzinach: 
8.00 - 16.00