Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu sprzętu AGD.

 

 

drukuj

Przetwarzanie

Firma TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp. k. . przeprowadza procesy polegające na przetworzeniu odpadów elektrycznych i elektronicznych w celu ich przygotowania do odzysku oraz innych działań zmierzających do dalszego wykorzystania odpadów. Przetwarzanie polega na segregowaniu i poddawaniu wstępnemu demontażowi ręcznemu w celu wyeliminowania z urządzeń elementów niebezpiecznych, a następnie przeprowadzana jest obróbka mechaniczna, w wyniku której powstają trzy rodzaje materiałów:

  • poszczególne frakcje metali oraz pozostałe tworzywa;
  • odpady przygotowane do przeprowadzenia procesu dalszego odzysku, w tym recyklingu;
  • odpady przygotowane do unieszkodliwienia (te które nie mogą być poddane bezpiecznym dla środowiska procesom odzysku).

W trosce o środowisko naturalne firma TERRA Recycling społka z ograniczoną odpowiedzialnościa sp. k.  stale udoskonala procesy technologiczne dotyczące przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz poszukuje nowych rozwiązań, aby przywrócić do obiegu jak największą liczbę surowców wtórnych.

Zlecenie odbioru odpadów

Zapraszamy do złożenia zlecenia odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem

FORMULARZA WWW

 

Zlecenie odbioru odpadów możecie również Państwo złożyć za pomocą:

poczty elektronicznej 

telefonicznie
tel.: +48 22 379 74 31

Przy naszej siedzibie znajduje się całodobowy, samoobsługowy punkt, gdzie możecie Państwo zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Współpracujemy: