Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu sprzętu AGD.

 

 

drukuj

Zużyty sprzęt

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprawy związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), stanowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2003, str. 34 i L 345 z 31.12.2003, str. 106; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 359).

Niniejsza ustawa nakłada obowiązki nie tylko na wprowadzających sprzęt na polski rynek, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania lub prowadzących działalność w zakresie odzysku, w tym recyklingu czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którym jest każdy z nas.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

 1. Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do śmieci

  Wyrzucanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłych pojemników na śmieci, porzucanie ich w lasach, rowach oraz w innych przypadkowych miejscach prowadzi do zatrucia środowiska oraz jest groźne dla zdrowia i życia ludzi. Są to odpady zawierające wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia i wyrzucanie go w niedozwolonym miejscu powoduje, iż znaczna ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie. Poza tym, kto nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny.

 • Oddawaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbierania

  Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu taki sprzęt. Zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać m.in. w następujących punktach zbierania prowadzonych przez firmę TERRA Recycling społka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

  • Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42
  • Tomaszów Mazowiecki, ul. Wysoka 61/65
  • Białystok, ul. Przędzalniana 60
  • Bielsko Biała, ul. Piekarska 74
  • Konstantynów, ul. Kościelna 13/15
  • Piotrków Trybunalski, ul. Roosvelta 35
  • Sosnowiec, ul. Mikołajczyka 25
 1. Nie demontuj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego samodzielnie

  Zabroniony jest demontaż zużytego sprzętu we własnym zakresie. Demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi. Ten kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2.000 zł do 100.000 zł

 2. Nie magazynuj niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  Zużyty i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny przechowywany w piwnicach i strychach należy oddać do specjalistycznych punktów zbierania. Nieprawidłowo przechowywany sprzęt może prowadzić do zatrucia środowiska, ale przede wszystkim może stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

O firmie

Terra Recycling – wchodząca w skład grupy kapitałowej Elemental Holding – prowadzi jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostarcza kompleksowe rozwiązania z dziedziny profesjonalnego przetwarzania i recyklingu wielko oraz małogabarytowego sprzętu AGD, w szczególności urządzeń chłodniczych, jak również sprzętu IT i telekomunikacyjnego.

Dowiedz się więcej

Usługi "TERRA RECYCLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. zostały nagrodzone tytułem

Najlepsi 2017

za znakomite opinie od Klientów.

 

Zlecenie odbioru odpadów

Zapraszamy do złożenia zlecenia odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych za pośrednictwem

FORMULARZA WWW

 

Zlecenie odbioru odpadów możecie również Państwo złożyć za pomocą:

poczty elektronicznej 

telefonicznie
tel.: +48 22 379 74 31

Przy naszej siedzibie znajduje się całodobowy, samoobsługowy punkt, gdzie możecie Państwo zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Współpracujemy:

Kontakt

 

TERRA Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 22 379 74 31
fax: +48 22 379 74 96

NIP: 773-243-93-77
REGON: 100760305
GIOS: E0011628ZP

Kontakt w sprawach handlowych
e-mail: 

Kontakt w pozostałych sprawach
e-mail:

Biuro czynne w godzinach: 
8.00 - 16.00